דגים של תקווה

דג מאחורי הסורגים

דג מאחורי הסורגים

כנס בינלאומי בתחום חדשנות התערבויות טיפוליות  הנושא: דג מאחורי הסורגים- אם כלואה וילדיה שירות בתי הסוהר בחר לקדם רעיון הקמת מרחבי פינות חי טיפוליות מתוך הבנה שהמפגש עם בעל חיים בכלוב, מזמן התבוננות, למידה ודיאלוג של האוכלוסיות הכלואות ובמובנים סימבוליים…

הדג שאני

הדג שאני

ה כותבת: הדג שאני (קטע קריאה ליום שיא 2013) לאורך החיים אני דגה שמעדיפה לשחות עם ובתוך החברה, בכלא אני דגה שבוחרת לחיות רוב הזמן לבד.אני דגה גדולה, זהובה, שרוצה לחיות את החיים עד תום. שואפת לחיים נורמטיביים, בריאים ובעיקר…