ט"ו בשבט‎ - ראש השנה לאילנות

נכתב ע"י דגנית יערי בשלישי, 30/12/2014

מקור החג: ראש השנה לאילנות

ט"ו בשבט אינו מוזכר בתורה. הוא נזכר לראשונה במשנה ובתלמוד מופיע בשם "ראש השנה לאילן".
מתוך שמו "ראש השנה" אנו למדים שהוא בא לציין התחלה והתחדשות. על פי חז"ל יום זה הוא התחלת שנה חדשה לפירות האילן ובכך הוא מהווה נקודת ציון על פיה קובעים את מניין שנות הפרי.
ט"ו בשבט הוא היום הקובע את סיומה של שנה אחת ואת תחילתה של שנה אחרת לגבי הפרי. לפיכך, פירות שחנטו (הבשילו) לפני ט"ו בשבט, נחשבים לפירות של השנה שעברה, ופירות שחנטו אחרי ט"ו בשבט- נחשבים לפירות של השנה החדשה.

חג לטבע

בתקופת העליות, לפני קום המדינה, היתה בט"ו בשבט תחושה מיוחדת של חגיגה בסימן התעוררות האומה לתחיית היישוב העברי בארץ ישראל. ט"ו בשבט מסמל את החג בו העצים בהתעוררות ובפריחה. הארץ כולה מפיצה ריחות ומראות קסומים.
המשוררת דתיה בן דור אף מנהלת שיח עם אחד העצים.
נקרא ונשוחח על תחושות, מראות ורגשות הבאים לידי ביטוי בשירה של דתיה:"איך זה להיות עץ?"

ובסימן גדילה וצמיחה, נפתח את קלפי המצבים כשהם גלויים:
בחרו את המצבים בהם מרגישים צמיחה.

קלפי תמונות גלויים:

  • בחרו את בעלי החיים שהעץ מהווה חלק מבית הגידול והמשחק שלהם.
  • מה היא הצמרת עבורכם?
  • איזו חיה אתם מרגישים בצמרת?

קלפי שאלות:

  • מה השאלות שאנחנו שואלים מתחת לעץ?
  • מה השאלות שאנחנו שואלים בצמרת?
  • מה השאלות שאנחנו שואלים בדרך?

נכיר את צמחיית הסביבה:

צאו עם מגדיר צמחים ועצים ומצאו את שמות הפרחים והעצים בסביבה הקרובה.

  • כמה סוגי עצים זיהיתם?
  • כמה סוגי פרחים זיהיתם?

הרגישו את הריחות שמפיצים ותהנו.

תגובה חדשה