המפגש החודשי

קלף הכלב

קלף הכלב

כלב בשבילי…סיפורים על מפגשים עם כלבים…אם הכלב יכול היה לדבר, מה היה אומר? (כל מה שיאמר הוא השלכתי מעולם התוכן הפנימי של האומר). כלב בשבילי…סיפורים על מפגשים עם כלבים. אפשרות א' מוטיב האנשה- הנחייה כל אחד כותב על פתק משלו.…