שנת שירות לאומי

נכתב ע"י דגנית בשבת, 31/08/2019

בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ ואת האדם. כשאמר "אדם" ,התכוון להודיה טבקה בקיץ 2018 ,הגיעה אליי דרך עמותת אופק, בחורה. שקטה הבחורה מאוד ויפת-מראה. במסגרת שנת שירות לאומי אליה התנדבה, בקשה לעשות טוב לעצמה ולאחר. עם הזמן, נפתחה הודייה, הביע דעותיה והובילה דרך משמעותית ויצרה קשרים מיטייבים עם החברים ועם אנשי הצוות.הודייה בקשה לעצמה התמודדות עם חברים מאתגרים ובחצי שנה האחרונה ליוותה חבר. התמודדה עם הקשיים שעלו תוך כדי כך, בנתה לו תוכניות קידום, העלתה דילמות ותמיד בחשיבה עמוקה ובוגרת ובעיקר מתוך אהבה עמוקה לחבר עם אוטיזם.

הודיה יקרה, לימדת אותי להתבונן בניצן מתפתח המגיע להיותו פרח ענק וצבעוני. מי יתן והאבקנים יטמעו בקרקע וכמוך יצמח דור. הצליחי בכל אשר תבחרי וליבי לך בית לעולם ועד.

תגובה חדשה