חיה, אסירה, תובנה

נכתב ע"י דגנית יערי ברביעי, 01/01/2014

מוזמנים לקרוא

חיה, אסירה, תובנה
מאמר המאפשר נגיעה אנושית למרחב טיפולי של נשים מאחורי הסורגים.
במאמר זה, ניתן לראות את הדרך בה ההתנהגות החברתית, המשפחתית וההורית של בעל החיים מביאה לתהליכים השלכתיים לתובנות עמוקות ומשמעותיות בעולמה של אישה כלואה.

מוזמנים לקרוא את כל המאמר בטיפולנט מאמרים מקצועיים