איזה טיפוס אני ? להתבונן בין השחור ללבן

נכתב ע"י דגנית יערי בראשון, 14/07/2013

מתוך הרצאתו של ניסים אמון : בני האדם מורכבים משני טיפוסים:

טיפוס 1 וטיפוס 2. אלו נמשכים זה אל זה. לא ניתן לומר כי מין מסויים מתאפיין כטיפוס מסויים. הטיפוסים נחלקים שווה בשווה בין המינים.

טיפוס 1 מאופיין בקווי המגיע לי, אני במרכז, הסביבה נועדה כדי לרצות אותי ולאפשר לי נוחות עד כדי מגיע לי יותר הוא חסר שקט, חסר מנוחה ומתוסכל. הוא לא יוותר על להיות במרכז, ״מחלה״ מס אחת של טיפוס מס 1 הוא לחץ .

טיפוס מס 2 הוא האני לא במרכז, תכלית חייו היא לאפשר למס 1 להיות במרכז. הוא טיפוס ה לא מגיע לי, הוא המשרת והמרצה כל חייו. מחלה מאפיינת לטיפוסי 2 היא דיכדוך.

  • מספרי 2 נמשכים למספרי 1 בגלל הכריזמה והעניין שיש בהם.
  • מספרי 1 נמשכים למספרי 2 בגלל הנוחות שמתאפשרת להם.
  • מספרי 2 יכולים לחיות אלו עם אלו.
  • מספרי 1 יגיעו כפי הנראה בחיים משותפים למלחמות, כי כל אחד יתעקש להיות מס 1 בקשר.

בכורים יהיו בדרך כלל טיפוס 1 עד שייוולדו להם אחים, אז יהפכו בבת אחת לטיפוס 2. הם המקריבים, תוותר לו ,אתה הגדול. ילד שני יהיה בדרך כלל טיפוס 2, מגיע לי כי אם אומרים לאח הבכור לוותר לי, סימן שאני חשוב יותר. סנדויצים והצעירים במשפחה יהיו בדרך כלל טיפוסי 1 אבל איפיון המגיע לי שלהם, יהיה שונה. הצעירים יהיו מגיע לי נסיכים, ובני הזקונים יהיו מגיע לי אגרסיבים, הם צריכים תמיד לעקוף את הבכור ולעקוף את הצעיר ולייחד את עצמם מהאחרים. במשפחה דפוסים מועברים מהורה לילד. בדך כלל אבות ישפיעו על הבנות ואימהות על הבנים. עיצוב הילדים לטיפוסים יהיה גם על פי דרך גידולם.

  • מי שגדל בדרך של אילוף ומשמעת יהיה טיפוס 2
  • מי שגדל על ידי חום ופינוק יהיה על פי רב מס 1

מספרי שתיים מאופיינים כמו בגיה הנוצרית, נושאי צלב. סובלים, קורבנים, מקריבים, לא דואגים לעצמם.

מספרי אחד יהיו בדרך כלל במרכז הבמה. הם יהיו חסרי מנוח, ירוצו אחרי הכסף, ייתכן שמי שמאופיין כמספר 1 היה בעברו מספר 2, אולם לאחר שראה שככזה לא מבחינים בו, הוא שקוף, אימץ לעצמו מנהגים של טיפוס מס 1.

הנכון הוא להביא את עצמינו להיות גם וגם.

מצב כזה בו אנחנו יוצרים איזון, מאפשר לנו להתאים את עצמינו לסיטואציות השונות שמזמנות לנו החיים.

תודה לניסים אמון שפתח אשנב התבוננות בזוית אחרת.

ואני? לאן אני שייך? מה הדרך בה אני מתייחס לסיטואציות בחיים? מה בי ממאפייני ה-1? מה בי ממאפייני ה-2? מול מי אני יותר 1? מול מי אני יותר 2? מה מפעיל בי את כל אחד מהמאפיינים? באילו מרחבים אני מרגיש טוב עם עצמי? קלפי תמונות איזו חיה אני כשאני טיפוס 1? איזו חיה אני כשאני טיפוס 2?

קלפי מצבים בחר את המצבים המאפיינים טיפוס 1 בחר את המצבים המאפיינים טיפוס 2 בחר מצב איך ינהג טיפוס 1 במצב הזה? איך ינהג טיפוס 2 במצב הזה?

ולמנה אחרונה: נהלו שיח בין חלקי האישיות השונים שבכם. בכל אחד מאיתנו יש גם מזה וגם מזה.

מוזמנים לתרגל איזון. דגנית יערי

תגובה חדשה