הצעות לפעילות

»להירשם לניוזלטר ובכך להצטרף, לשאול על הסדנאות ועל השימוש בקלפים – ולחלוק בחוויה

רשימת הצעות לפעילות

עבודה קבוצתית עם קלף אחד

קלף הצפרדע
דיברנו על סביבת החיים שלנו. הוצאתי את הצפרדע במחשבה על היותה דו חיים. בקבוצה עלה הנושא של שינויים ודינמיות במהלך החיים שלנו. היכולות של הצפרדע לבקוע במים ולהתחיל את החיים בסביבת גידול מימית באופן עצמאי המעבר בין ילדות לבגרות.

מקורות האור

מקורות האור אורות פנימיים ואורות חיצוניים

קלפי תמונות גלויים: בחירה של תמונות היוצרות לי הרגשה נעימה, זכרון טוב.... מתן שם לרגש: כל אחד פורש את הקלפים שבחר ומעניק שם של רגש לתמונה. אפשר ליצור מחסן רגשות: מכינים מראש מחסן רגשות ומתאימים רגש לתמונה. אפשר ליצר שיח מקדים בו בונים יחד מחסן רגשות וכותבים אותם על כרטיסיות...

השבוע ב"שחור ולבן"- מקום בטוח

 אחרי שמונה ימים של דריכות, הקשבה וחיפוש מרחב מוגן, נכנסה הפסקת האש לתקפה. מה נותר בתוכינו?! דוקא, כשקצת נרגע לנו, יש אפשרות ופניות לדבר על שהיה. נתחיל במילים העולות מתוך שמונה הימים האלה:

עמודים