הצעות למפגשים

להקות ציפורים

נכתב ע"י דגנית יערי בחמישי, 06/12/2012

נדידת הסתיו של הציפורים התחילה. נוכל להרים ראש ובשמי הארץ יעברו אלפי עופות שבמסען זה, עוברות יבשות, חוצות ימים. מאירופה לאפריקה ובדרך ארוכה זו, עושים גם עצירה, עושים מנוחה. ארץ ישראל, מהווה תחנה במנוחה שלהן מקומות שכדאי לבקר בחודשים נובמבר דצמבר הם: אגמון החולה, שמורת החולה, סביב ימת כנרת.

סיפור היעל

נכתב ע"י דגנית יערי בחמישי, 06/12/2012

בעין גדי, נמצא יעל מבוגר, שקרן גדולה ומפוארת שלו, ננעצה בגופו. ברור היה, שהיעל סובל מכאבים, מוגבל בתנועה וחשוף לטורפים.
הסתכלות: הסיפור על היעל יוצא דופן. איזה מקרים מוזרים, חוויות שונות ויוצאות דופן זכורות לי? שיח סביב פגיעות עצמיות: מה נחשבת בעיני פגיעה עצמית?

ביחד ולחוד

נכתב ע"י דגנית יערי בחמישי, 06/12/2012

משימה: מיון צילומי החיות ליחיד ורבים. אפשרות א: עבודה עם 80 קלפי בעלי החיים. אפשרות ב: להכין מראש, רק את התמונות המייצגות את המצבים של ביחד ולחוד. אפשרות ג: לזמן באופן מכוון שני קלפי חיות, המביאים את הביחד ולבד. לדוגמא: קלף הנמלה וקלף מרבץ כלבי הים. כל אחד ימקם את עצמו ויתאר איך הוא מרגיש בכל מצב. איך היה רוצה להרגיש? השיח על הפער בין המקום בו אני רוצה להיות לבין המקום בו אני נמצא? מה יש בגשר הפער? תחושות, רגשות, התנהלות..

ביחד

קלף הקיפוד- מפגש קבוצתי / פרטני

נכתב ע"י דגנית יערי בחמישי, 06/12/2012

בואו נלטף את הקיפוד... מה מרגישים? מה מעוררת מחשבת הליטוף? מה מאפשרת לקיפוד כסות הגוף? מה נמנע מהקיפוד? מתי ובאילו מצבים יש לנו כסות כמו של הקיפוד? ליד מי וליד מה נעזרים בכסות קיפודית

מפגש אריזה וכיסוי - "שחור ולבן"

נכתב ע"י דגנית יערי בחמישי, 06/12/2012

אוסף של נגיעות חשיבתיות למפגשים פרטניים וקבוצתיים התייחסות לחושים- מגע מישוש הכיסוי ושיתוף התחושה. באילו סיטואציות בחיים מתעוררת התחושה הזאת?
התייחסות לצבעים- "שחור ולבן" ומה שביניהם המקומות, המרחבים הסיטואציות, בהן מרגישים את הצבעים: שחור או לבן. אילו צבעים אפשר להכניס לסיטואציה המתעוררת?

עבודה קבוצתית עם קלף אחד

נכתב ע"י דגנית יערי בחמישי, 06/12/2012

קלף הצפרדע
דיברנו על סביבת החיים שלנו. הוצאתי את הצפרדע במחשבה על היותה דו חיים. בקבוצה עלה הנושא של שינויים ודינמיות במהלך החיים שלנו. היכולות של הצפרדע לבקוע במים ולהתחיל את החיים בסביבת גידול מימית באופן עצמאי המעבר בין ילדות לבגרות.

מקורות האור

נכתב ע"י דגנית יערי בחמישי, 06/12/2012

מקורות האור אורות פנימיים ואורות חיצוניים

קלפי תמונות גלויים: בחירה של תמונות היוצרות לי הרגשה נעימה, זכרון טוב.... מתן שם לרגש: כל אחד פורש את הקלפים שבחר ומעניק שם של רגש לתמונה. אפשר ליצור מחסן רגשות: מכינים מראש מחסן רגשות ומתאימים רגש לתמונה. אפשר ליצר שיח מקדים בו בונים יחד מחסן רגשות וכותבים אותם על כרטיסיות...

השבוע ב"שחור ולבן"- מקום בטוח

נכתב ע"י דגנית יערי בחמישי, 22/11/2012

 אחרי שמונה ימים של דריכות, הקשבה וחיפוש מרחב מוגן, נכנסה הפסקת האש לתקפה. מה נותר בתוכינו?! דוקא, כשקצת נרגע לנו, יש אפשרות ופניות לדבר על שהיה. נתחיל במילים העולות מתוך שמונה הימים האלה: