פרטים מזהים

אדמיניסטרטור

סוזן תמיר 
קיבוץ סמר
ד.נ. חבל אילות 8881500 ישראל
052-3252770
 

אחראי לתוכן

דגנית יערי 
מטפלת ומאמנת מומחית בעזרת בעלי חיים, מרצה ומנחת סדנאות
054/6443370
עוסק מורשה מספר: 54601422

צרו קשר

 1. תוכן

  למפרסם שמורה הזכות שלא לשאת באחריות לנושאים, לדיוק, לשלמות או לאיכות המידע שהוא מספק. משום כך יידחו על הסף תביעות בגין נזק שנגרם עקב השימוש במידע כלשהו, גם אם אינו שלם או שגוי.
  המפרסם יוכל להרחיב בכל אחד מדפי המסמך הכולל, לשנות אותם, למחוק חלק מהם או את כולם – וזאת ללא צורך בהודעה נפרדת.

 2. הפניות וקישורים

  המפרסם לא יהיה אחראי להפניות או לקישורים כלשהם אל תכנים בדפי המידע שלו – אלא אם כן יהיה לו ברור לגמרי כי בהפניות או בקישורים יש תכנים בלתי חוקיים ותהיה לו האפשרות למנוע מהמבקרים באתר שלו מלהגיע אל תכני ההפניות והקישורים האלה. אם ייגרם נזק למי שייכנס להפניות או לקישורים האלה, אפשר יהיה לתבוע רק מי שפרסם אותם, ולא את מי שהתחבר אליהם. יתר על כן, המפרסם לא יישא באחריות ל"פוסטים" או למסרים שיכתבו המשתמשים באתר שלו ב"צ'טים", תגובות או ברשימות נמענים שמספק האתר.

 3. מידע בדבר זכויות יוצרים

  על האתר ועל כל חלקיו, ובייחוד שמו והסימן ("לוגו"), הגרפיקה, התצלומים וסרטי הווידאו והטקסטים שבו, חלים זכויות היוצרים. כל שימוש בתכני האתר או בחלק מהם מחייב קבלת הסכמה בכתב מאת המפרסם!

 4. בעניין החיסיון

  מי שישתמש בזכות שתינתן לו לפרסם באתר מידע עסקי או פרטי (כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון,) יעשה זאת מרצונו. אסור לעשות שימוש מסחרי (מכירה) בכתובות שפורסמו באתר, בטלפונים ובמספרי פקס וכן בכתובות דואר אלקטרוני. כל מי שישלח הודעות זבל ("ספאם") יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.