סיפור היעל

הסתכלות: הסיפור על היעל יוצא דופן. איזה מקרים מוזרים, חוויות שונות ויוצאות דופן זכורות לי?
שיח סביב פגיעות עצמיות: מה נחשבת בעיני פגיעה עצמית? באילו מקרים ומצבים אני פוגע בעצמי? אילו התנהגויות פוגעות בי? אילו התנהגויות פוגעות בי? איזה דפוסי התנהגות פוגעים? שיח סביב הכאב מה עיקר הכאב עליו אני מתלונן? איזו חיה אני מרגיש בתחושות של תלונה וכאב? .מה אני יכול לעשות כדי לא להיות במצב של כאב? איזה בעל חיים משקף את הכאב שלי?למה אני חשוף? איזה קלף מייצג אותי כשאני חשוף? מה אני חושף? מה צריך להיות כדי שאבקש עזרה? איזו חיה אני כשאני נזקק לעזרה? איזה בעל חיים נחשב בעיני כמייצג עזרה? מי הטורפים שלי? איזו חיה אני כשטורפים אותי? איזו חיה משקפת את המצב בו יש הרגשה של חשיפה?
הצעות לפעילות ריכוז כל קלפי בעלי החיים שנאספו במהלך השיח, פריסה שלהם והתבוננות על המכנה המשותף, על הדימיון ועל השונות. זימון מילות הליבה המשתתפות בסיפור. כתיבתן והצגתן תוך כדי שיח על כל אחת מהן ועל הקשר בין המילים: מוזר, כאב,טרף, נעיצה, פגיעה, קרן, מפואר.
אילו מילים משמעותיות עולות לכל אחד מהמשתתפים ?
כתיבתן והצגתן ושיח על המשמעויות הרחבות של המילים האלה ,הקשר ביניהן, מקומות הנוחות והאי נוחות.
קלפי המצבים: איזה מצב מתאים לכל מילה? דוגמא- מפואר- באיזה מצב יש תחושה או הרגשה של מפואר? התייחסות למילה: כאב- באיזה מצבים מתעורר כאב?
קלפי החיות: איזו חיה אני בכל אחת מהמילים? איזה סיפור חיים ישנו מאחורי המילה?
עבודה עם קלפי השאלות: מה אני שואל בכל סיפור? איזו שאלה מתאימה לחוויה? לסיפור? מה השאלה העולה בכל אחת ממילות הליבה של השיח ?
שילוב עבודת אמנות כסיכום: קולאג' של המילים המשתתפות בשיח בשילוב תמונות מירחונים שאינן קשורות דווקא לעולם החי.

דגנית וליאת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *