דגים שוברים שתיקה

נכתב ע"י דגנית ברביעי, 10/12/2014

פרויקט "דגים של תקווה" צמח מתוך הרעיון כי לגידול דגים בזמן המאסר יהיו ערך ומשמעות חשובים עבור האסירים המשתתפים בפרויקט וכי אלו יאיצו את התהליך התרפויטי מאחר והם מאפשרים לאסיר שיח פנימי והשלכתי, שכה נחוץ לו.

דגים שוברים שתיקה בטיפולנט לשירותים פסיכולוגיים לחברי בטיפולנט שלום, אנו שמחים לפתוח את הגיליון הנוכחי במאמרה של דגנית יערי דגים שוברים שתיקה המציג את פרוייקט "דגים של תקווה" המופעל בבתי כלא בישראל כחלק מתוכנית של טיפול בבעלי חיים.